درمان قطعی ادم مغزی

درمان قطعی ادم مغزی یکی از دلایل  افزایش فشار درون جمجمه ادم (خیز) مغزی می باشد . آب درون مغزی  در چهار محل  زیر وجود دارد : درون سلول ها بین سلول ها درون رگها فضای زیر عنکبوتیه و بطنها افزایش آب در هر یک  از محل  های یاد شده  موجب تورم مغزی می گردد اطلاعت بیشتر دربارهدرمان قطعی ادم مغزی[…]