روزه در افراد مبتلا به پارکینسون

روزه در افراد مبتلا به پارکینسون در پاسخ به این سوال که آیا بیماران مبتلا به پارکینسون می توانند روزه بگیرند باید گفت؛ اکثر افراد مبتلا به بیماری پارکینسون و یا سایر بیماری های شبه پارکینسون، نیاز به مصرف تدریجی (یعنی هر 3 یا 4 ساعت یکبار) یک یا چند فرآورده ی حاوی دوپامین (مانند اطلاعت بیشتر دربارهروزه در افراد مبتلا به پارکینسون[…]