درمان بی خوابی

درمان بی خوابی بی خوابی، در زمره ی انواع اختلال خواب قرار دارد. افرادی که دچار این اختلال هستند، معمولا صبح ها احساس خواب آلودگی و کسلی می کنند. مشکلات تمرکزی یکی دیگر از مواردی است که افراد بی خواب با آن مواجه هستند. علت بی خوابی چیست؟ معمولا بی خوابی می تواند به دلیل استرس و یا اطلاعت بیشتر دربارهدرمان بی خوابی[…]