صرع اتوماتیسم

صرع اتوماتیسم صرعی به نام اتوماتیسم وجود ندارد، و اتوماتیسم در واقع یک نشانه شناسی یا علامت شناسی است، به این معنا که در انواع مختلفی از سندرم های صرعی، ممکن است که فرد حین حملات صرع، دچار اتوماتیسم شود. اتوماتیسم به معنای انجام حرکات تکراری و بدون هدف می باشد. علائم اتوماتیسم به عنوان اطلاعت بیشتر دربارهصرع اتوماتیسم[…]